LP/2020/6 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Rekonštrukcia objektu Zemplínska šírava – Kúpele, Penzión pre vojnových veteránov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚSRK-80-11/2019
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 500 z 14. októbra 2019
bod C.12.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/6
Dátum začiatku MPK: 09.01.2020
Dátum konca MPK: 22.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.01.2020
Ukončenie štádia: 09.01.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.01.2020
Ukončenie štádia: 22.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)