LP/2020/599 Návrh na navýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-8-7/2020-OEV
Podnet: čl. 86 písm. l) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: časový faktor z dôvodu splnenia predpokladaného termínu začiatku pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
Posledná zmena: 09.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/599
Dátum začiatku MPK: 02.12.2020
Dátum konca MPK: 08.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)