LP/2020/598 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 20784/2020–M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/598
Dátum začiatku MPK: 04.12.2020
Dátum konca MPK: 17.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 21.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.01.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)