LP/2020/593 Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/19498:1-D1220
Podnet: Vypršanie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou dňa 03.02.2021.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej tiesne súvisiacej s vypršaním platnosti medzinárodnej zmluvy dňa 3.2.2021 a na zabezpečenie schvaľovacích procesov potrebných na jej predĺženie, je potrebné predkladaný materiál odsúhlasiť na rokovaní vlády SR ešte v tomto roku.
Posledná zmena: 10.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/593
Dátum začiatku MPK: 03.12.2020
Dátum konca MPK: 09.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)