LP/2020/592 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-53-40/2020-OdSaRO
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 436/2020
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: časový faktor z dôvodu potreby schválenia daného dokumentu vládou SR ešte v roku 2020
Posledná zmena: 14.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/592
Dátum začiatku MPK: 01.12.2020
Dátum konca MPK: 11.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)