LP/2020/591 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 7011/2020/OAP
Podnet: Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/591
Dátum začiatku MPK: 01.12.2020
Dátum konca MPK: 14.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 07.01.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)