LP/2020/587 Zákon o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov