LP/2020/587 Zákon o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súvisiaci proces: Zákon o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o zriadení Mestského súdu Bratislava a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov
Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov
Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Všeobecné súdnictvo
Právo na súdnu ochranu
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 24641/2020/100
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/587
Dátum začiatku MPK: 14.12.2020
Dátum konca MPK: 01.03.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 01.03.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)