LP/2020/582 Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/006736
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/582
Dátum začiatku MPK: 27.11.2020
Dátum konca MPK: 10.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 13.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)