LP/2020/580 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6764-25489/2020/KBR
Podnet: § 2 písm. d) bod 5 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/580
Dátum začiatku MPK: 27.11.2020
Dátum konca MPK: 10.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)