LP/2020/575 Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 30481/2020/SV/88089-M
Podnet: zákon č. 555/2005 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/575
Dátum začiatku MPK: 25.11.2020
Dátum konca MPK: 08.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)