LP/2020/573 Návrh na uzavretie Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 062576/2020-OPEU-2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/573
Dátum začiatku MPK: 23.11.2020
Dátum konca MPK: 11.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 23.11.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)