LP/2020/57 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 035008/2020-OBEP-21
Podnet: uznesenie vlády SR č. 539 z 10. októbra 2012
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/57
Dátum začiatku MPK: 07.02.2020
Dátum konca MPK: 20.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)