LP/2020/564 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/18522/2020-61
Podnet: Transpozícia právnych predpisov Európskej únie
legislatívna úprava podnetov z praxe
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/564
Dátum začiatku MPK: 19.11.2020
Dátum konca MPK: 09.12.2020
Novelizované predpisy: 203/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 03.02.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.02.2021
Ukončenie štádia: 21.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)