LP/2020/563 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12538/2020-9.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne. Úlohy je potrebné zrušiť v decembri 2020.
Posledná zmena: 10.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/563
Dátum začiatku MPK: 03.12.2020
Dátum konca MPK: 09.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)