LP/2020/56 Informácia o priebehu a výsledkoch predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 037786/2020-OBSE-10
Podnet: uznesenie vlády SR č. 589/2018 z 19. decembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/56
Dátum ukončenia procesu: 12.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)