LP/2020/555 Vyhláška Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zaručenej konverzii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii v znení neskorších predpisov
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 401/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 010289/2020/OL-1
Podnet: § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/555
Dátum začiatku MPK: 16.11.2020
Dátum konca MPK: 07.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 07.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)