LP/2020/553 Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 0098/2020/OSP-1
Podnet: úloha bodu B. 1. uznesenia vlády SR č. 273/2018 z 13. 6. 2018 a úloha bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 576/2020 z 23. 9. 2020
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/553
Dátum začiatku MPK: 13.11.2020
Dátum konca MPK: 30.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)