LP/2020/550 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/007323/2020-75
Podnet: implementácia noviel delegovaného a vykonávacieho nariadenia Komisie
blížiaci sa termín skončenia prechodného obdobia ohľadne vystúpenia Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ a prijaté novely zákonov o spotrebných daniach
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba implementovať do vyhlášky č. 161/2016 Z. z. prijaté novely delegovaného a vykonávacieho nariadenia Komisie k Colnému kódexu Únie a premietnuť do vyhlášky aj blížiaci sa termín skončenia prechodného obdobia vzťahujúce sa na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, ktoré sa končí 31. decembra 2020.
Posledná zmena: 22.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/550
Dátum začiatku MPK: 13.11.2020
Dátum konca MPK: 24.11.2020
Novelizované predpisy: 161/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 07.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: