LP/2020/55 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Čadca, Gelnica, Ilava, Košice, Levoča, Nitra, Poprad, Púchov, Spišská Nová Ves, Trnava, Žilina

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/002960
Podnet: uplatnenie náhrad výdavkov za záchranárske práce podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu urýchlenia realizácie odškodnenia dotknutých subjektov
Posledná zmena: 13.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/55
Dátum začiatku MPK: 06.02.2020
Dátum konca MPK: 12.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)