LP/2020/549 Ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Ústavný zákon
Súvisiaci proces: Návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 29179/2020-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/549
Dátum začiatku MPK: 13.11.2020
Dátum konca MPK: 04.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.12.2020
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)