LP/2020/547 Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stav alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/9223
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného MPK je príprava opatrení na minimalizáciu dopadu krízy spôsobenej COVID-19.
Posledná zmena: 16.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/547
Dátum začiatku MPK: 12.11.2020
Dátum konca MPK: 15.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)