LP/2020/544 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šipoša, Lucie Drábikovej, Anny Andrejuvovej a Marka Šefčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 292)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 29113/2020-M_OPVA
Podnet: poslanecký návrh zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/544
Dátum začiatku MPK: 13.11.2020
Dátum konca MPK: 24.11.2020
Novelizované predpisy: 131/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

467/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

328/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)