LP/2020/541 Zásady zaisťovania osobnej bezpečnosti určených osôb a ochrany určených objektov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/006531
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/541
Dátum začiatku MPK: 11.11.2020
Dátum konca MPK: 25.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)