LP/2020/53 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pestovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5898/2020-410
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1813 musí byť transponovaná do právneho poriadku do 31. marca 2020. Právne predpisy, ktoré uvedenú smernicu transponujú, musia nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2020.
Posledná zmena: 19.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/53
Dátum začiatku MPK: 10.02.2020
Dátum konca MPK: 18.02.2020
Novelizované predpisy: 221/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)