LP/2020/529 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 009034/2020/OSMRR
Podnet: § 9 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/529
Dátum začiatku MPK: 06.11.2020
Dátum konca MPK: 20.11.2020
Dôvod zrušenia MPK: potreba výmeny vlastného materiálu za správnu verziu

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)