LP/2020/527 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Rezortné číslo: 26791/2020/130
Podnet: § 28f zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/527
Dátum začiatku MPK: 06.11.2020
Dátum konca MPK: 27.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.11.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 29.03.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)