LP/2020/520 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020 č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-254-862
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/520
Dátum začiatku MPK: 05.11.2020
Dátum konca MPK: 26.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: