LP/2020/52 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ForPack, s. r. o., IČO: 50 832 191, na podporu realizácie investičného zámeru v lokalite Fiľakovo, okres Lučenec

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 04077/2020-4220-07724
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/52
Dátum začiatku MPK: 05.02.2020
Dátum konca MPK: 18.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)