LP/2020/516 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020 č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia 6/2017.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-254-844
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/516
Dátum začiatku MPK: 05.11.2020
Dátum konca MPK: 26.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)