LP/2020/515 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020 č. .../2020, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-254-854
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/515
Dátum začiatku MPK: 05.11.2020
Dátum konca MPK: 26.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)