LP/2020/514 Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6853/2020/OK
Podnet: § 5 zákona NR SR č. 10/1996 Z z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/514
Dátum začiatku MPK: 04.11.2020
Dátum konca MPK: 18.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)