LP/2020/510 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2020 č. MF/017854/2020- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z... 2020 č. MF/017854/2020-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, o
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/017854/2020-421
Podnet: Vládny návrh zákona o reforme súdnictva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predloženie mimo Plánu legislatívnych úloh vlády SR v súvislosti so schvaľovaním vládneho návrhu zákona o reforme súdnictva s účinnosťou od 1. 1. 2021.
Posledná zmena: 11.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/510
Dátum začiatku MPK: 03.11.2020
Dátum konca MPK: 11.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: