LP/2020/509 Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 32473/2020-3040-105289
Podnet: Úloha B.3 uznesenia vlády SR č. 32/2018 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/509
Dátum začiatku MPK: 04.11.2020
Dátum konca MPK: 18.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)