LP/2020/508 Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Integračné smernice
Cestná doprava
Dopravné prostriedky
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 11631-P/2020
Podnet: úloha B.33. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/508
Dátum začiatku MPK: 06.11.2020
Dátum konca MPK: 27.11.2020
Novelizované predpisy: 343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

523/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

56/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.11.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)