LP/2020/507 Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6944/23369/2020/KBR
Podnet: Úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337 z 3. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/507
Dátum začiatku MPK: 02.11.2020
Dátum konca MPK: 13.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)