LP/2020/506 Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/016747/2020-31
Podnet: Súhrnná výročná správa SR sa zostavuje na základe §29a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/506
Dátum ukončenia procesu: 04.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)