LP/2020/502 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) úvodnej vete V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová „v znení zákona č. 93/2008 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Predkladacej správe Znenie Predkladacej správy odporúčame zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Odporúčame vypustiť zhrnutie vybraných vplyvov a súlad návrhu zákona s právnymi predpismi, nakoľko uvedené je obsahom Všeobecnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail