LP/2020/502 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 25148/2020/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom postupe z dôvodu termínu nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 25.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/502
Dátum začiatku MPK: 13.11.2020
Dátum konca MPK: 24.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)