LP/2020/500 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/006793
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/500
Dátum začiatku MPK: 30.10.2020
Dátum konca MPK: 12.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 14.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)