LP/2020/5 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy, ročnej správy o využívaní investície a informačnej tabule

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 33032/2019/SCR/94379
Podnet: § 27i ods. 2 až 4 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/5
Dátum začiatku MPK: 21.01.2020
Dátum konca MPK: 10.02.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)