LP/2020/495 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: Číslo: 10142/2020-8.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/495
Dátum začiatku MPK: 29.10.2020
Dátum konca MPK: 11.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)