LP/2020/493 Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 006359/2020/oKS-14
Podnet: Bod C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 329 z 27. mája 2020
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/493
Dátum začiatku MPK: 28.10.2020
Dátum konca MPK: 10.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia: 10.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 28.10.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.10.2021
Ukončenie štádia: 28.10.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)