LP/2020/490 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z ... 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu