LP/2020/49 Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú transformáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5098/2020-2.2
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Je žiadúce nastaviť horizontálnu medzirezortnú koordináciu čo najskôr, a to aj so zapojením národnej politickej úrovne.
Posledná zmena: 21.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/49
Dátum začiatku MPK: 06.02.2020
Dátum konca MPK: 12.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)