LP/2020/487 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 11677/2020-9.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predovšetkým z dôvodu zabezpečenia ľudských práv a základných slobôd a ako jedno z opatrení na riešenie mimoriadnej situácie.
Posledná zmena: 10.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/487
Dátum začiatku MPK: 26.10.2020
Dátum konca MPK: 03.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2020
Ukončenie štádia: 26.10.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 27.11.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.11.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: