LP/2020/482 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 10420-823/2020
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/482
Dátum začiatku MPK: 26.10.2020
Dátum konca MPK: 13.11.2020
Novelizované predpisy: 540/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 26.10.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.11.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)