LP/2020/48 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SELPOdL-4-9/2020
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/48
Dátum začiatku MPK: 04.02.2020
Dátum konca MPK: 24.02.2020
Novelizované predpisy: 426/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia: 17.03.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia: 17.03.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.03.2020
Ukončenie štádia: 17.03.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.03.2020
Ukončenie štádia: 17.03.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2020
Ukončenie štádia: