LP/2020/479 Návrh na uzatvorenie Dohody o úvere medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou na účely financovania vybraných výdavkov štátneho rozpočtu vynaložených na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/017602/2020-181
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dodržanie termínov stanovených Európskou úniou.
Posledná zmena: 29.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/479
Dátum začiatku MPK: 21.10.2020
Dátum konca MPK: 28.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)