LP/2020/473 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm rodičovského príspevku.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 24943/2020-M_OPVA
Podnet: Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/473
Dátum začiatku MPK: 19.10.2020
Dátum konca MPK: 06.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 17.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)